2019. feb 04.

LIKE A GÉNIUSZ! Avagy: Kultúra 1 percben! Február 4.: E napon született Káldi György jezsuita szerzetes és biblafordító

írta: Könyv Forrás
LIKE A GÉNIUSZ! Avagy: Kultúra 1 percben! Február 4.: E napon született Káldi György jezsuita szerzetes és biblafordító

Ma sem hagyunk titeket érdekes esemény nélkül! LIKE A GÉNIUSZ! Avagy: Kultúra 1 percben! Nézzük mi történt ezen a napon...

A mai napon egy méltatlanul keveset említett, ám annál jelentősebb személy életével ismertetünk meg titeket! Sokan a modern könyv megszületését alapvetően Gutenberg-hez kötik, vagyis alapvetően ahhoz, amikor a könyvnyomtatást feltalálta. A legelső kinyomtatott könyv pedig a Biblia volt. Továbbá azért is érdekes ez a korszak, mert ugye a reformáció is ekkor terjed el Európában ez pedig magával hozza azt, hogy a Szentírást elkezdik lefordítani különböző nemzeti nyelvekre is (köztük természetesen magyarra is).

Itthon a legismertebb a Károlyi Gáspár féle Vizsolyi Biblia, amelynek sokan azt is nagy érdemének tartják, hogy lerakta a magyar irodalmi nyelv alapjait. Ám ez a Biblia protestáns Biblia volt, épp ezert szükségessé vált, hogy a katolikusok is "rendelkezzenek" nemzeti nyelvre lefordított Szentírással (bár fontos hozzátenni, hogy mindezt az egyház nem nézte túl jó szemmel, mert helytelennek tartotték ekkor még, hogy laikusok is olvashassák a Szentírást).

1_1.jpg

A Káldi féle Biblia

Ezért fontos tehát Káldi György személye, mert hozzá köthető az első teljes katolikus magyar nyelvű Szent Biblia, amely 1620-ban jelent meg Bécsben. Sokan úgy vélik, hogy Káldi-fordítása nem járult hozzá a magyar irodalmi nyelv kialakulásához, ám ez azonban téves elgondolás. Igaz, hogy a Káldi-fordítás nem terjedt el egyből, mert a római katolikus egyház továbbra sem tartotta helyénvalónak, hogy laikusok olvassák a Szentírást. Az első és második kiadás megjelenése között vagy száz esztendő telt el. Mindazonáltal Káldi rendkívüli körültekintéssel fordította a szövegeket, többször is javította és módosított egyes szófordulatokon és kifejezéseken. A ragyogóan szerkesztett a mondatok gördülékenyek, az alaposan kiválasztott szavak pedig közérthetők. Teljesen önálló a vizsolyi Bibliától, amelynek egyes hibáit is próbálja kijavítani (pl. a hiányos versek pótlása). Később maga Kazinczy Ferenc is az egyik első nyelvújítóként említette Káldi Györgyöt.

kaldy_gyorgy_jakobey.jpg

Káldi György Jakobey Károly festményén

Sajnos részletekbe menően sokat nem tudunk az életéről, de tudjuk, hogy 1573. február 4-én született Nagyszombaton, majd 1595-ben Bécsben tanult teológiát és itt is szentelték pappá. 1598-ban Rómába utazott és itt lépett be a jezsuita rendbe. 1625-ben Pázmány támogatásával megalapította, és nyomdával szerelte fel a pozsonyi kollégiumot, amelynek haláláig rektora volt. A bécsi udvar és Bethlen Gábor bizalmát egyformán élvezte. Pozsonyban hunyt el, 1634. október 30-án.

Nézd meg a keresztény vallással kapcsolatos könyveinket!

Szólj hozzá

biblia kereszténység bibliafordítás géniusz könyváruház like a géniusz géniusz kalendárium